بی مقدمه

بی مقدمه

دیگه چیزی نمونده، کنکور نزدیکه، چند ماهه که هیچی ننوشتم تو سایتم… معمولا وقتی خیلی ناراحتم نوشتن ارومم میکنه واسه همین اینجام این یک سالی […]

کوچه گلسار

کوچه گلسار

امشب بیرون کار داشتم و پیاده رفتم، خیابونا انگار که مثل این چند سال اخیر نبودن، بلکه مثل زمان کودکیم و وقتی که راه میوفتادم […]